O SPOLEČNOSTI
DOTAČNÍ PROCES

Vážení čtenáři,

V úvodu Dotačních novin vám přinášíme článek na téma plánovaných výzev v OPŽP dle aktuálního harmonogramu v jednotlivých oblastech.  Čeká nás poměrně nabité dotační léto, které si nesmíte nechat ujít. 

Následně z více než 348 otevřených výzev pro veřejný sektor pro vás vybíráme a přinášíme více informací o výzvě z Národního programu Životního prostředí na podporu hospodaření s vodou. Dále potom se můžete dočíst o výzvě opět z NPO na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny sociálních služeb. V závěru Dotačních novin se dozvíte více i výzvě na podporu přirozených funkcí krajiny.

Veškeré dotační příležitosti a stovky otevřených výzev naleznete s předstihem v naší aplikaci VIP Dotační Manager.

Inspirativní čtení vám přeje redakce Dotačních novin. 

   

V nejnovějším článku z veřejného sektoru jsme se zaměřili na jednotlivé oblasti plánovaných dotačních výzev v OPŽP. Termín vyhlášení výzev je aktuálně plánovaný na červenec 2022 a těšit se můžete např. na dotace na obnovitelné zdroje nebo na odpadové hospodářství či na ekologické nakládání s vodou.

Více informací
NŽP – HOSPODAŘENÍ S VODOU V OBCÍCH 

Cílem výzvy je podpora efektivního hospodaření se srážkovou vodou na zastavěném území obcí a protipovodňových opatření se širokým využitím přírodě blízkých prvků. 

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze získat na povrchové a podzemní vsakovací a retenční zařízení, dešťové zahrady, povrchové a podzemní akumulační nádrže, budování propustných zpevněných povrchů, výstavba střech s akumulační schopností, přestavby konstrukcí střech s okamžitým odtokem ad.

ŽADATEL:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, městské části hl. města Prahy ad.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 12. 1. 2022 do 31. 8. 2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KOZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je podpora vzniku nebo navýšení kapacity těch pobytových ústavů pro seniory, jejichž klienti jsou zcela odkázáni na pomoc nebo na dlouhodobou intenzivní péči.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze získat na nákup, rekonstrukci či výstavbu objektů, zařízení a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících sociálních služeb.

ŽADATEL:
Poskytovatel služeb obecného hospodářského zájmu dle rozhodnutí Komise 2012/21/EU.

VÝŠE PODPORY:
Až 80 mil. Kč.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Od 25.05.2022 do 30.11.2022.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Cílem výzvy je zajištění povinností orgánů ochrany přírody ve vztahu k zvláště chráněným územím, zajišťování opatření k podpoře předmětů ochrany jako například realizace a příprava záchranných programů a programů péče o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů.

   

PŘEDMĚT DOTACE:
Podporu lze získat na zajištění povinností orgánů ochrany přírody, péči o zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů, adaptaci vodních ekosystémů na změnu klimatu, adaptaci nelesních/lesních ekosystémů na změnu klimatu a na zajištění podkladových materiálů pro zlepšení prostředí.

ŽADATEL:
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, správci národních parků a jeskyní ČR.

VÝŠE PODPORY:
Až 100 % z celkových způsobilých výdajů.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ:
Do 31. 12. 2023.

   
VÍCE INFORMACÍ
   
KONZULTOVAT ZÁMĚR
   

Rádi byste věděli o dotačních příležitostech s předstihem?


Vyzkoušejte VIP Dotační manager a získejte přístup ke stovkám dotačních výzev.

   

Společnost EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., stabilní partner na poli poradenství v oblasti dotací, investičních pobídek, rizikového kapitálu a mezinárodních konzultačních služeb. Naši konzultanti a konsorcium odborníků z oblastí celého dotačního spektra jsou připraveni pomoci vám s kompletní realizací projektu a získáním potřebných finančních prostředků. Technickou podporu zajišťuje sesterská společnost CCF RESEARCH, a.s.

FacebookLinkedinE-mail

Copyright © 2022 EU LEGAL ADVISORY, s.r.o., Všechna práva vyhrazena.
Nepřeji si dostávat Dotační noviny

logo